FSA 90 R - Bosmaaier Set
€ 816,00 € 734,00 2
FSA 90 - Bosmaaier Set
€ 846,00 € 743,00 2

STIHL RT 4082

T4 Serie

€ 3.199,00

 • 202 kg
 • Uitverkocht

STIHL RT 4097 SX

T4 Serie

€ 2.999,00

 • 202 kg
 • Uitverkocht

STIHL RT 4112 SZ

T4 Serie

€ 3.599,00

 • 224 kg
 • Uitverkocht

STIHL RT 5097 Z

T5 Serie

€ 4.199,00

 • 236 kg
 • Uitverkocht

STIHL RT 5112 Z

T5 Serie

€ 4.699,00

 • 246 kg
 • Uitverkocht

STIHL RT 6112 ZL

T6 Serie

STIHL RT 6112 ZL

€ 5.299,00

 • 263 kg
 • Uitverkocht

STIHL RT 6127 ZL

T6 Serie

€ 5.699,00

 • 269 kg
 • Uitverkocht

1. Algemene Bepalingen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

1.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en afnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling die door nietigheid of vernietiging is getroffen zoveel mogelijk wordt gerespecteerd.

 

1.4 De prijzen in de aanbiedingen en offertes gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij de aanbiedingen en offertes zijn gericht op een consumentafnemer of uitdrukkelijk anders is bepaald.